Trin 1
Købsoversigt
Produkt Pris Antal Sub-total

Trin 2
Personoplysninger
Produkt Pris Antal Sub-total

Trin 2
Personoplysningerforretningsbetingelserne.


Trin 3
Betalingsoplysninger
Log ind
Opret Bruger
Log indLog ind
Opret konto

Opret Bruger
OK
Få nøje udvalgte tilbud i din indbakke
Success
Error

Forretningsbetingelser

Gældende per 25. maj 2018

Generelle bestemmelser

Når kunden har indgået en aftale med Spis i Byen ApS, opbevarer Spis i Byen ApS oplysninger om ordren. Kunden kan se disse ved at logge ind under profilsektionen.

Al information omkring en samarbejdspartner og/eller et produkt er beskrevet og gengivet så fuldstændigt som muligt. Kunden kan ikke gøre ansvar gældende over for Spis i Byen ApS i anledning af beskrivelserne, medmindre der er tale om væsentlig fejlinformation.

Det er samarbejdspartneren, og ikke Spis i Byen ApS, som leverer de varer eller tjenesteydelser, som et værdibevis giver adgang til. Spis i Byen ApS forestår udelukkende købet af værdikuponen. Samarbejdspartneren er ansvarlig for aftalens opfyldelse.

1. Bestillingsprocessen

Værdibeviserne bestilles online via www.spisibyen.dk i en nærmere angivet periode, eller indtil samtlige udbudte værdibeviser er udsolgt. På Spis i Byen ApS' hjemmeside er der anført i hvilken periode, værdibeviserne kan erhverves, og om der gælder et maksimum for det antal værdikuponer, der sælges i den pågældende periode.

Ved bestillingen udfyldes navn, adresse, e-mailadresse og der vælges betalingsmåde. Derefter kan kunden fuldende betalingen ved at udfylde betalingsoplysningerne.

Kort efter bestillingen modtager kunden per e-mail et bestillingsnummer.

Ved al kontakt til Spis i Byen ApS er det vigtigt at have bestillingsnummeret klar.

Salget af værdibeviset sker først, hvis det lykkes Spis i Byen ApS at hæve betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, mangler dækning, betalingskortnummeret er forkert eller har nået kreditgrænsen), vil kundens ret til et værdibevis ikke finde sted.

Når købet er gennemført, vil værdibeviserne blive sendt per e-mail til den e-mail-adresse, som kunden angiver i forbindelse med bestillingen, senest 24 timer efter at købet er afsluttet.

Værdibeviset skal indløses hos den relevante samarbejdspartner inden for den anførte tidsperiode.

Såfremt det ikke er muligt at efterkomme kundens bestilling, vil Spis i Byen ApS informere herom hurtigst muligt. Kunden har på denne baggrund ret til at annullere sin bestilling.

Spis i Byen ApS er ikke ansvarlig for påførte skader og omkostninger, der er et resultat af, at det ikke er muligt at efterkomme bestilling af værdibeviserne.

2. Alder

Kunden skal være minimum 18 år for at købe værdibeviser på www.spisibyen.dk. Ved bestilling af værdibeviser på www.spisibyen.dk bekræfter kunden, at kunden er 18 år eller derover.

3. Forsendelse

Værdibeviserne vil blive fremsendt inden for 24 timer efter betingelserne for handlen er opfyldt. For varer som sendes direkte til kunden fremgår leveringstiden og fragtpriserne af betingelserne på den pågældende deal.

4. Fortrydelsesret for forbrugere

Som udgangspunkt har kunden 14 dages fortrydelsesfrist, når kunden handler på nettet. Fristen løber fra den dato kunden modtager værdibeviset og oplysninger om fortrydelsesretten.

Kunden skal inden 14 dage fra modtagelse give Spis i Byen ApS meddelelse om, at kunden ønsker at fortryde sit køb. Meddelelsen skal gives ved at kontakte Spis i Byen ApS’s kundeservice på tlf.: +45 70 25 60 25 eller per mail: kundeservice@spisibyen.dk.

Undtaget fortrydelsesretten

Der er dog ingen fortrydelsesret ved køb af værdibeviser til billetter til f.eks. arrangementer eller events, som foregår på en bestemt dato eller inden for en bestemt periode, eftersom disse ydelser er undtaget fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 12.

Værdiforringelse

Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter at værdibeviset er blevet indløst hos en af Spis i Byen ApS' samarbejdspartnere.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis kunden benytter sin fortrydelsesret, refunderer Spis i Byen ApS betalingen modtaget fra kunden uden unødige forsinkelse, og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato hvor Spis i Byen ApS har modtaget meddelelsen om kundens beslutning om at fortryde denne aftale. Spis i Byen ApS gennemfører en tilbagebetaling til kundens bankkonto, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Spis i Byen ApS kan tilbageholde betalingen, indtil Spis i Byen ApS har modtaget bekræftelse fra samarbejdspartneren, om at varen er modtaget retur.

Fortrydelse af en vare sker på de vilkår, som er fastsat af den pågældende udbyder af varen, og er Spis i Byen ApS uvedkommende. Inden bestilling af en vare, bør kunden derfor sætte sig særskilt ind i vareudbyders vilkår for fortrydelse og reklamation. Fortrydelsesfristen for varen løber fra den dag, som kunden modtager varen. Kunden skal sende deres vare retur til afsenderadressen, inden for 14 dage efter, kunden har givet meddelelse til samarbejdspartneren om, at kunden ønsker at udnytte fortrydelsesretten. For øvrige information opfordres kunden til at se betingelser for fortrydelse hos samarbejdspartneren, hvor kunden også kan finde returadresse og kontaktoplysninger.

5. Betalingsbetingelser

Købet betales online ved brug af gængse betalingskort så som Dankort, VISA/Dankort, VISA, Mastercard, Maestro, MobilePay og Diners Club.

Betalingen trækkes straks på kundens betalingskort, når kunden har gennemført sin bestilling. Dette gør vi, da du som kunde modtager et gyldigt værdibevis, straks efter dit køb. Købet er først gennemført, hvis og når det lykkes Spis i Byen ApS at registrere betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne kortkonto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert eller kortet har nået kreditgrænsen), gennemføres købet ikke. Der kan aldrig trækkes et større beløb end aftalt.

Kundens kortinformationer lageres ikke hos Spis i Byen ApS.

Spis i Byen ApS benytter ePay til håndteringen af alle onlinebetalinger. ePay / Payment Solutions er PCI certificeret af VISA / Mastercard, og al kommunikation foregår krypteret via en sikker forbindelse. Dette er med til at sikre, at alle transaktioner sker i et sikkert miljø, som gør, at ingen kan se de data som indgives i forbindelse med betalingen.

Spis i Byen ApS benytter ePay til håndteringen af alle onlinebetalinger

Der er gjort mest muligt for at skabe stor sikkerhed og tryghed ved handelen og betalingen på www.spisibyen.dk

6. Priser & Betaling

Spis i Byen ApS fastsætter prisen for ydelser i henhold til aftalen med samarbejdspartneren. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser og er inkl. moms, i det omfang der er tale om momspligtige ydelser.

Kunden kan betale tilgodesedlen på de måder, som er anført på Spis i Byen ApS' hjemmeside. Når betalingen er gennemført og modtaget til tiden, fremsender Spis i Byen ApS værdikuponen til den e-mailadresse, kunden har opgivet, medmindre andet er anført.

Hvis betalingen mislykkedes, orienterer Spis i Byen ApS herom. Derefter kan kunden prøve at foretage betalingen igen, medmindre salgsperioden allerede er udløbet.

Hvis kundens betaling først modtages af Spis i Byen ApS efter salgsperioden er udløbet, er der ikke indgået en aftale omkring køb af værdikupon. I så fald bliver kundens betaling refunderet.

Skulle der mod forventning være sket en trykfejl eller prisfejl, bestræber Spis i Byen ApS sig på hurtigst muligt at kontakte kunden. Spis i Byen ApS vil selvfølgelig altid forsøge at imødekomme en tilfredsstillende løsning for kunden – f.eks. give kunden pengene tilbage, eller hjælpe kunden med at finde en tilsvarende vare et andet sted.

7. Indløsning af et værdibevis hos Spis i Byen ApS' samarbejdspartnere

Hvis ikke andet er angivet, er værdibeviset gyldig i 3 år fra udstedelsen. Hvis værdibeviset vedrører en vare eller tjenesteydelse, som kun udbydes af samarbejdspartneren i en bestemt periode (for eksempel et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.

Alle værdibeviser er forsynet med unikke kodenumre. Samarbejdspartneren skal bruge disse kodenumre, når kunden indløser sit værdibevis. Kopiering af eller manipulering med værdikuponerne er ikke tilladt. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Spis i Byen ApS sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner eller offentlige myndigheder.

Værdibeviset er ikke personligt og kan overdrages til tredjemand.

Spis i Byen ApS forbeholder sig retten til i særlige tilfælde at indstille salget af værdibeviser og/eller tilbagekalde allerede købte værdibeviser. I så fald orienterer Spis i Byen ApS kunden herom og godtgør udgiften til værdibeviset.

8. Ansvarsbegrænsning og forbehold

Kundens brug af Spis i Byen ApS' ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Spis i Byen ApS fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsningen af værdibeviserne. Spis i Byen ApS vælger samarbejdspartnere med størst mulig omhu, men Spis i Byen ApS kan ikke garantere, at varerne og tjenesterne fra samarbejdspartneren opfylder brugerens forventninger. Den vare eller tjenesteydelse, som kundens værdibevis giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor Spis i Byen ApS ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varen eller tjenesteydelsen, med mindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav bør rettes mod samarbejdspartneren.

Spis i Byen ApS er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for eventuelle tab under følgende omstændigheder:

  • Værdikuponen er ikke blevet indløst hos samarbejdspartneren.
  • Varen eller tjenesteydelsen modsvarer ikke kundens forventninger.
  • Samarbejdspartnerens konkurs.

9. Uafhentet vare

I visse tilfælde bliver uafhentede varer sendt tilbage til Spis i Byen ApS. Hvis kunden ønsker, at Spis i Byen ApS skal gensende varen, skal kunden tage kontakt til Spis i Byen ApS kundeservice. Det koster 65 kr. i fragt / ekspeditionsgebyr at få gensendt en vare, og pengene skal overføres til Spis i Byen ApS, før varen bliver gensendt. I tilfælde af at en uafhentede varer skal sendes direkte tilbage til forhandleren, skal forhandleren kontaktes direkte og selv indgå en ny aftale for at få gensendt uafhentede vare. Spis i Byen ApS er ikke ansvarlig for forhandlerens genudsendelsespris.

10. Ved fejl eller problemer

Opstår der fejl eller problemer med værdibeviset eller indløsningen heraf vil Spis i Byen ApS hjælpe med at finde en løsning. Kunden kan i sådanne tilfælde kontakte Spis i Byen ApS’s kundeservice på e-mail: kundeservice@spisibyen.dk eller på tlf.: +45 70 25 60 25.

11. Mailingliste

Kommunikation fra Spis i Byen ApS til kunden er i et vist omfang automatiseret og vil som udgangspunkt foregå via e-mail. Det er derfor en forudsætning for at være kunde, at kunden accepterer at modtage e-mails fra Spis i Byen ApS. Ved at acceptere nærværende Forretningsbetingelser samtykker kunden derfor udtrykkeligt til at blive tilmeldt Spis i Byen ApS' mailingliste og derved løbende via e-mail modtage Spis i Byen ApS' deals, informations- og nyhedsbreve. Kunden er dog berettiget til at afmelde sig markedsføringsmateriale fra Spis i Byen ApS via kontoindstillingerne, via nyhedsbrevet, eller ved at kontakte kundeservice@spisibyen.dk.

12. Kontakt og support

Spis i Byen ApS tilbyder support alle hverdage.

Supportkommunikationen foregår direkte mellem supportafdelingen og kunden. Spørgsmål besvares typisk indenfor 24 timer.

13. Ændring af betingelser

Spis i Byen ApS har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på www.spisibyen.dk.

14. Lovvalg og værneting

Forretningsbetingelserne, herunder kundens brug af www.spisibyen.dk er undergivet dansk ret og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem kunden og Spis i Byen ApS skal afgøres ved retten i København.

15. Force Majeure

Hverken Spis i Byen ApS eller samarbejdspartneren er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

16. Virksomhedsinformation

Spis i Byen ApS
Vester Voldgade 83, 2.
DK-1552 København V
+45 70 25 60 25
CVR nr.: 37 57 40 15
E-mail: kundeservice@spisibyen.dk

17. Klageadgang

Hvis kunden vil klage over sit køb, skal kunden rette henvendelse til den pågældende leverandør eller til Spis i Byen ApS på kundeservice@spisibyen.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan kunden indgive en klage til Forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk vedrørende varen eller ydelsen.

Forskellige godkendte klageinstanser kan også behandle sager om deals. Se godkendte klageinstanser her: http://www.forbrug.dk/Menu/Klageinstanser

Tilmeld Nyhedsbrev
Tilmeld Nyhedsbrev
Få gastronomiske oplevelser
direkte i din indbakke
Ogiltig e-mail. Vänligen testa igen
Tilmeld
Tak for din tilmelding!
Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Læs mere Jeg forstår
//