Trin 1
Købsoversigt
Produkt Pris Antal Sub-total

Trin 2
Personoplysninger
Produkt Pris Antal Sub-total

Trin 2
Personoplysningerforretningsbetingelserne.


Trin 3
Betalingsoplysninger
Log ind
Opret Bruger
Log indLog ind
Opret konto

Opret Bruger
OK
Få nøje udvalgte tilbud i din indbakke
Success
Error
Restaurant Grønnegade
Indre By Uformel spisebar hvor mad, drinks & musik spiller sammen. 18:00 & 18:30 & 19:00 & 20:00 & 20:30
280,- 420,- Book nu

FAQ/hjælp

Vær venligst særligt opmærksom på:
  • Din Spis i Aften bestilling er alene gyldig til samme dag/aften, som den er booket
  • Husk altid at medbringe dit Spis i Aften værdigbevis til restauranten – på mobilen eller udprintet
  • Det bookede bord er reserveret til jer i 2 timer fra angivet bookingtidspunkt
  • Du kan desværre ikke få pengene retur for købet, men det er tilladt at videregive ordren
Generelt
Når du handler på Spis i Aften, så handler du med Spis i Byen ApS (CVR: 37574015). På Spis i Aften kan du købe billetter til restaurantoplevelser fra vores kvalitetsbevidste samarbejdsrestauranter. Det er samarbejdsrestauranten og ikke Spis i Aften, der leverer de produkter og services, som en billet giver adgang til. Billetten er ikke personlig og kan derfor overdrages til tredjemand. Der gælder de samme vilkår uanset om billetten er udstedt til kunden eller overdrages til tredjemand.

Du skal være mindst 18 år for at købe billetter på Spis i Aften. Ved køb af en billet på Spis i Aften bekræfter du, at du er 18 år eller derover. Ved køb af en billet på Spis i Aften accepterer du herefter nærværende betingelser.

På billetten er et referencenummer, der skal oplyses ved henvendelse til Spis i Aften. Henvendelse til Spis i Aften på internettet og køb på Internettet betragtes som køberens personlige henvendelse på Spis i Aften forretningssted i Danmark. Du kan ikke kombinere Spis i Aften billetten med andre rabatordninger. Aftaler på websitet indgås på dansk og i henhold til dansk ret.

Bestilling
1 - Billetten købes online via www.spisibyen.dk/aften
2 - Når du bestiller billetter, anmoder Spis i Aften om oplysninger, (f.eks. navn, e-mail, og betalingskortoplysninger) til aftalens indgåelse.
3 - Når købet er gennemført vil et referencenummer blive sendt pr. e-mail (og SMS, hvis der anmodes om dette) til den e-mail-adresse, (det mobiltelefonnummer) som du angiver i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af referencenummeret sker umiddelbart efter bestilling, når og hvis købet bliver registreret.
4 - Salget af billetten kommer ikke i stand, hvis betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert, eller kortet har nået kreditgrænsen)
5 - I løbet af ordreprocessen kan du når som helst rette i din bestilling.
6 - Når du har indgået en aftale med os, opbevarer vi ordreoplysningerne. Du kan se dine ordreoplysninger på spisibyen.dk/aften, når du er logget ind samt på den kvittering, der bliver sendt til din e-mail adresse.

Betaling
Betalinger foretages med betalingskort med det samme, ved køb på spisibyen.dk/aften (f.eks. Visa og Mastercard). Der kan tillægges gebyrer afhængig af hvilket betalingskort du anvender, og gebyret vil fremgå klart og tydeligt, efter hvilket betalingskort du vælger at anvende.

Indløsning af billetter hos Spis i Aften’s samarbejdspartnere
Billetten kan kun indløses hos den samarbejdsrestaurant billetten er købt til. Alle billetter er forsynet med et unikt referencenummer. Kopiering af, eller manipulering med, billetterne er ikke tilladt. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Spis i Aften sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdsrestaurant og/eller til myndighederne samt udelukke brugeren fra Spis i Aften. Derudover kan der fremsættes krav mod brugeren for at få godtgørelse af skaden, og det evt. værditab, som det har måtte medføre. Gyldighedsperioden for din billet er angivet på beviset, og fremgår ligeledes under ordreprocessen. Da billetten vedrører en vare, som kun udbydes af samarbejdsrestauranten i et bestemt afgrænset tidsinterval, er billettens gyldighed automatisk begrænset hertil. Gyldighedsperioden for din billet er som udgangspunkt, og i det omfang andet ikke er aftalt ved skriftlig aftale, selve købsdagen og fra det på billetten angivne starttidspunkt og 2 timer frem. Hvis du derfor kommer senere end det angivne starttidspunkt, har du stadig kun bordet i i alt 2 timer fra det oprindeligt angivne starttidspunkt. Hvis billetten ikke indløses rettidigt, altså senest 30 minutter efter det angivne spisetidspunkt) fortabes retten til de pågældende varer eller tjenester. Du har i så fald heller ikke krav på nogen anden form for erstatning eller kompensation. Billetten kan ikke indløses til penge.

Fortrydelsesret
Du kan ikke få pengene retur for din billet, men det er tilladt at videregive det til tredjemand. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af vore billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning fra restauranten. Spis i Aften tilbagebetaler kun til det bankkontonummer, der refererer til det kreditkort, som er anvendt til betaling via spisibyen.dk/aften. Når Spis i Aften har modtaget din bestilling af billetten, er det ikke muligt at annullere eller ændre i billettens indhold, f.eks. tidspunkt, dato, menu eller andre øvrige væsentlige ændringer. Bortset fra tilfælde, hvor du har ret til at annullere bestillingen. Der henvises til dansk rets almindelige aftale- og køberetlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb.

Ansvarsbegrænsning og forbehold
I forbindelse med din udnyttelse af den oplevelse, der er knyttet til billetten du har købt på earlybird.dk, fraskriver Spis i Aften sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdsrestauranterne i forbindelse med indløsningen af billetten. Denne ansvarsfraskrivelse gælder generelt for enhver form for misligholdelse fra samarbejdsrestauranten side, således at køberen eller modtageren af en Spis i Aften billet kun kan rette et evt. krav mod samarbejdsrestauranten for den købte ydelsen. Spis i Aften er alene formidler af billetten og formidler af oplevelsen, der er knyttet til billetten. Den vare eller ydelse, som din billet giver adgang til, leveres af samarbejdsrestauranten. Spis i Byen har med andre ord ingen andel i selve leveringen af varen eller ydelsen. Derfor er Spis i Byen heller ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdsrestaurantens levering af varen eller ydelsen, med mindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning. Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav kan kun rettes mod samarbejdsrestauranten. Spis i Byen er ligeledes ikke ansvarlig for misforståelser, forsinkelser eller ikke ordentligt formidlede bestillinger eller meddelelser som følge af brug af internettet eller andre kommunikationsformer i udvekslingen mellem dig og Spis i Byen, med mindre der er tale om grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra Spis i Byen side. Spis i Byen bestræber sig på at beskrive og gengive oplevelsen, der knytter sig til den købte billet så fuldstændigt og præcist som muligt. Du kan ikke gøre ansvar gældende over for Spis i Byen i anledning af eventuelt fejlbehæftede beskrivelser af samarbejdsrestauranten, medmindre der er tale om væsentlige fejl. Beskrivelse af oplevelserne kan findes på www.spisibyen.dk/aften Spis i Byen tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl samme sted. Som kunde hos Spis i Byen er du selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte spisibyen.dk/aften, dette gælder f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Spis i Byen kan ikke drages til ansvar for følger hos dig, der måtte opstå ved brug af spisibyen.dk/aften, såsom tab af data eller skader på dit computersystem. Ved køberens accept af disse vilkår kan Spis i Byen ikke gøres erstatningsansvarlig efter erstatningsansvarsloven eller almindelige erstatningsretlige principper i øvrigt, for noget tab som køberen eller modtageren af billetten, måtte lide som følge af anvendelsen af Spis i Byen.

Såfremt Spis i Byen trods ovenstående måtte kunne gøres ansvarlig, er ansvaret altid maksimeret til den betaling, du har erlagt for den billet, som er årsagen til eventuel skade.

Ved fejl eller problemer
Hvis du oplever fejl eller problemer med spisibyen.dk/aften eller billetten og indløsningen heraf vil Spis i Aften søge at hjælpe dig med at finde en løsning. Du kan i sådanne tilfælde kontakte os på kundeservice@spisibyen.dk eller forøge at finde svaret i vores FAQ (Frequently Asked Questions).

Ændring af betingelser
Spis i Aften kan til en enhver tid ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil til enhver tid være at finde på Spisibyen.dk/aften

Lovvalg og tvister
Køb, der blive indgået via earlybird.dk, som knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Når du bruger earlybird.dk er du indforstået med, at enhver tvist mellem dig og Spis i Aften, vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved Københavns byret.

Anti-spam politik
Spis i Byen ApS forbyder at reklamere for eller igennem denne hjemmeside eller andre relaterede tjenester, ved hjælp af uopfordrede meddelelser og e-mails (spam).

Cookies
Når du besøger spisiaften.dk/aften og køber en spiseoplevelse, foregår det via en sikker internetforbindelse, der krypterer dine fortrolige data. Spis i Aften overholder gældende lovgivning, hvad angår lagring af personlige dataoplysninger. Spis i Aften lagrer cookies i din browser, for at optimere vores service og forsat udvikle vores site. Disse cookies, der er et helt almindeligt internetværktøj, bliver brugt til at målrette markedsføringen af vores produkt, og deles med vores samarbejdspartnere. Vores samarbejdspartnere har ikke adgang til dine fortrolige data, men blot din browserhistorik. Hvis du ønsker at slette de cookies, som vi har lagret, kan du gøre det ved at slette din browserhistorik, eller ved at bruge privat browsing. Det gør du ved at gå til internetindstillinger i din browser og fravælge cookies.

Personoplysninger & sikkerhed
Alle oplysninger behandles efter gældende lov om persondata. Spisibyen.dk/aften må benytte de oplysninger kunden selv angiver ved køb, ved brug af spisibyen.dk/aften-tjenesten. Dette indbefatter, at når du gennemført et køb, accepterer du samtidig at Spis i Aften samt evt samarbejdsrestauranter sender dig nyhedsmails. Disse kan altid aflmeldes. Behandling af oplysninger sker for at forbedre ydelsen på hjemmesiden og til dette kan kundedata blive anvendt, nærmere bestemt eventuelle statistikker om købsadfærd, tekniske formål, opfølgning eller markedsundersøgelser. Ved brug og køb af produkter leveret af spisibyen.dk/aften accepterer kunden at dette kan finde sted og at der evt. kan rettes henvendelse mod kunden i form af de oplysninger, der er blevet gjort tilgængelige ved køb. Kunden vil til enhver tid være berettiget til at kræve dette ikke finder sted ved en evt. henvendelse.

Virksomhedsinformation
Spis i Byen ApS
Vester Voldgade 83, 2 sal
1552 København K
CVR: 37574015
E-mail: kundeservicespisibyen.dk
Kontakt os Fandt du ikke svar?
Så er vores kundeservice klar på chat, telefon og e-mail.
Tilmeld Nyhedsbrev
Tilmeld Nyhedsbrev
Få gastronomiske oplevelser
direkte i din indbakke
Ogiltig e-mail. Vänligen testa igen
Tilmeld
Tak for din tilmelding!
Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere og at lave statistik som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke boksen eller klikke videre. Læs mere Jeg forstår
//